← kim.grytoyr.io

Kim Grytøyr

Senior systemutvikler

image

Jeg er en allsidig systemutvikler med nærmere 20 års erfaring med utvikling i forskjellige språk og rammeverk. Det å se og forstå behovet, for deretter å omsette denne forståelsen til et ferdig produkt, er det jeg ser på en som en av mine største styrker. Jeg lærer nye ting raskt og er selvgående. På arbeidsplassen, enten det er i et kontorlokale eller i et videomøte, bidrar jeg med godt humør og en god dose tørr humor.


Arbeidserfaring

Backend-utvikler

Dekode Interaktiv AS | februar 2021 - nå

Dekode Interaktiv er et relativt stort WordPress-byrå som leverer nettsider til større kunder i Norge, som for eksempel Høyre, Redd Barna, Kreftforeningen og Kirkens bymisjon. Jeg jobber hovedsakelig med backend-oppgaver og integrasjoner mot eksterne tjenester som for eksempel Finn, Google Docs, og CRM-systemer.

 • Backend- og integrasjonsutvikling i PHP
 • Frontendutvikling i React

Utviklingsleder og medeier

iBooking AS | 2011 - januar 2021

Fra 2011 jobbet jeg som utvikler, og fra 2015 som utviklingsleder, i iBooking AS. iBooking leverer bookingsystem, innmelding på nett og en rekke andre tjenester til treningssentre over hele Norge. Jeg har hatt en rekke forskjellige oppgaver i bedriften, blant annet videreutvikling av systemet, prosjektledelse, support og mye kundekontakt.

 • Backendutvikling i PHP og Elixir/Phoenix
 • Frontendutvikling i React
 • Apputvikling i React Native
 • Prosjektplanlegging og -ledelse

Innehaver

Grytøyr Dev | 2020 - nå

Jeg er innehaver av et enkeltpersonforetak hvor jeg tidvis påtar meg enkelte mindre utviklingsoppgaver privat.

 • Systemutvikling
 • Flutter, Craft CMS, Elixir/Phoenix, Wordpress

Medeier

Trimpoeng AS | 2019 - nå

Jeg er medeier i Trimpoeng AS. Trimpoeng ble til som et produkt i iBooking AS i 2015. Siden oppstarten og frem til høsten 2020 har Trimpoeng bidratt til mer enn seks millioner turopplevelser i Norge. Appen som har sørget for å gjøre dette mulig er utviklet av meg. Senere har produktet blitt skilt ut i et eget selskap som jeg nå er medeier i. Høsten 2020 ble en helt ny app skrevet i Flutter lansert, og jeg har vært involvert i store deler av utviklingen av denne. Jeg jobber fortsatt med å videreutvikle denne appen.

Eier, daglig leder og utvikler

Nettintro ANS | 2004 - 2015

Jeg startet i 2004 et firma sammen med to andre som skulle utvikle og selge en publiseringsløsning for små og mellomstore bedrifter. All utvikling ble gjort av meg. Frem til 2008 jobbet jeg deltid med dette, men fra desember 2008 gikk jeg over til å jobbe fulltid med Nettintro. Publiseringsløsningen er utviklet i PHP.

 • Administrativt arbeid (regnskapsføring m.m.)
 • Utvikling av publiseringsløsning i PHP
 • Salg, support og øvrig kundeoppfølging

Prosjekter

WordPress Docker

Open Source

Jeg trengte en enkel måte å sette opp en ny WordPress-nettside på, og lagde derfor en Docker-versjon som er integrert med Visual Studio Code sin Remote Containers-extension.

https://src.grytoyr.io/kim/wordpress-docker

npaste

Open Source

Jeg er opptatt av personvern og sikkerhet, noe som har resultert i utviklingen av npaste. Dette er en enkel pastebin-server og -klient for tekst og bilder. Alt av innhold kan ende-til-ende-krypteres ved hjelp av GPG.

https://src.grytoyr.io/kim/npaste

Informasjon

Fakta

Født i Steigen kommune i 1985. Bor nå i Bodø. Har to barn på 11 og 13 år.

Interesser

Sjakk, fotografering, spillutvikling.